Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика,сортове

Ръжта се отнася към семейство Житни (Poaceae=Gramineae),  род  Secale L., обхваща] 14 вида. В систематично отношение най-добре е разработен видът Sereale Cereale L. Формите, които спадат към този вид, са разпределени в 46 вариетета. Стопанско значение има var. vulgare Kцrn. – с бели класове, жилаво вретено, гладки плеви, които не покриват зърното. Към този вариетет се отнася културната ръж и районираните у нас сортове Danae, Еnos,  Dankovskoe zlote, Мarto и Milenium.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар