Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на бялия риган

Белият риган е многогодишна култура, която в зависимост от условията и грижите се развива на едно място от 6 до 10 години. По време на своята вегетация растенията преминават през следните фази: начало на вегетацията, бутонизация, цъфтеж, поява на издънки и узряване на семената. Началото на вегетацията се отчита след 20 март, бутонизацията настъпва през втората половина на юни, а след един месец започва цъфтежът, който продължава до края на август. Издънките се появяват през септември, когато узряват и семената.
Изисквания към топлина. Развива се и предпочита топли райони, които са естествената среда за неговото развитие. Има добра студоустойчивост и пластичност за приспособяване и може да се отглежда в цялата страна.
Изисквания към светлина. Белият риган е взискателен към светлината. Не търпи засенчване. При отглеждане на добре огрети от слънцето места се усилва синтезът на етерично масло.
Изисквания към влага. Белият риган е сухоустойчива култура. Може да се отглежда с малко или без поливки.
Изисквания към почва. Белият риган се развива на всякакви почви. Предпочита леки, пропускливи и рохкави от типа алувиални, кафяви и канелени горски почви със средна запасеност на хранителни вещества. Не е взискателен и по отношения реакцията на почвата – добре се развива на почви със слабо алкална, неутрална, до слабо кисела реакция, с добър въздушен режим. На заблатени почви и при плитки подпочвени води растенията забавят растежа си, пожълтяват и загиват.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар