Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на царевицата

Изисквания към топлина. Соргото е по-топлолюбива култура от царевицата.     Семената поникват нормално при 14-15оС. При по-ниски от 8оС температури те само набъбват, зародишът не се събужда и семената не поникват. В зависимост от условията, периодът от поникване до братене е 15-30 дни. Оптимална температура за растежа и развитието на соргото е 27-30оС. То не понася високи температури през периода сеитба-братене, понеже кореновата система не е още добре развита.
Соргото е много чувствително към ниски температури. Растенията при поникването се угнетяват или загиват при минус 2-3оС. Сланите и ниските температури през есента прекратяват нарастването на растенията и оказват влияние върху качеството и жизнеността на семената. Това е изключително важно за семепроизводните посеви.
Изисквания към влага. Соргото е издържливо на продължителни и силни засушавания, което се дължи на устройството на устицата. Те се затварят по време на засушаване, като след възстановяване на тургура на листата започват да работят. При силни засушавания листата се засукват и разходът на вода е много малък, но освен това растенията могат да преустановят растежа си и при минимални валежи да го възстановят.
Соргото изразходва най-много вода по време на изметляване – цъфтеж. Основната част от водата до изметляване се изразходва през деня, а във фаза изметляване – основно през ноща.
Соргото реагира добре на напояване независимо, че е сухоустойчива култура.
Изисквания към почва. Соргото не е взискателно към почвата. Развива се на почти всички почви, понеже има мощно развита коренова система. Когато се отглежда на плодородни песъчливо-глинести и леки черноземни почви, се получават най-високи добиви на зърно и зелена маса. Може да се отглежда на засолени почви и понася повишена концентрация на почвения разтвор.
Соргото не понася заплевелени, заблатени и студени, с близка подпочвена вода почви.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар