Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на кориандъра

През вегетацията си кориандърът преминава през фенологичните фази поникване, розетка, стъблообразуване, бутонизация, цъфтеж и узряване.
Кориандърът студоустойчива култура. Семената започват да поникват при температура 4-6о С, а оптималната температура през вегетацията е 18-25о С. Във фаза розетка растенията издържат на отрицателни температури до минус 18оС, което прави възможни ранноесенната, предзимната и раннопролетната сеитба. При по-ниски температури фаза розетка се удължава, което води до удължаване на вегетацията и до повишаване на добива от семена и етерично масло. Разтеглената във времето фаза розетка при по-ниски температури удължава вегетацията и повишава добивите на семена и етерично масло.
Кориандърът се развива добре при силно осветление, а засенчването се отразява неблагоприятно върху добивите.
Като влаголюбива култура, колиандърът осигурява високи добиви при по-висока почвена и въздушна влажност. Критични по отношение на влагата са фазите бутонизация и цъфтеж. Недостигът на влага през този период не позволява образуването на семена при сенниците от втори порядък.
Кориандърът дава високи добиви на аерирани, богати с лесноусвоими вещества почви, каквито са черноземните и наносните.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар