Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на кориандъра

Кориандърът /Coriandrum sativum L./ (фиг. 24) е едногодишно тревисто растение от сем. Сенникоцветни /Apiaceae/, род Coriandrum. Включва два вариетета:
– var. microcarpum. D.C. – дребноплоден
– var. vulgare All. – едроплоден
От дребноплодния кориандър са известни 5 екотипа: Воронежки,             Задкавказки, Афганистански, Индийски и Мексикански.
У нас са районирани сортовете Алексеевски 247, Сорт Лозен 1 и  Местен едроплоден

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар