Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на кориандъра

Коренова система. Състои се от тънък главен вретеновиден корен с множество разклонения по него. Главния корен достига до 1-1.5 m дълбочина, но около 80 % от кореновата система се разполага в слоя до 40 cm.
Стъблото най-често е изправено, оребрено с тънки надлъжни ребра, със светлозелена до тъмнозелена окраска. На височина варира от 40-50 до 140 cm.    /най-често 60-80 cm /. Формира симподиални разклонения до 4-5 порядък.
Листата са полиморфни, светлозелени. Долните листа са с дълги дръжки, с плитко разсечени на 3-5 дяла петури.
Листата от средните етажи на стъблото са с по-къси дръжки и двойно перести петури, а тези от връхните етажи- седящи, силно насечени на тесни дялове.
Цветовете са двуполови, но се срещат и еднополови /най-често мъжки/. Венчетата са петлистни, обикновено бели или розово-кремави.
Съцветието е сложен сенник с 3-7 лъча. В основата на простите сенници се формират 3-6 нишковидни обвивни листчета.
Плодовете са диакени със сферични форма и оребрена повърхност. На цвят са жълтеникави. Не  се разделят при узряването и овършаването.
Масата на 1000 плода е 6-18 g.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар