Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на нахута

Изисквания към топлина и светлина. Нахутът е растение с много висок диапазон в отношението си към топлината ,понася както високите, така и ниските температури. Минималната за поникването  е 2-50С, а оптималната 20-250С Под 5оС поникването продължава 20-25 дни, а при 6-8оС – 9-10 дни. Пониците му устояват на краткотрайно застудяване до -80, -40 С и поради това е разпространен до 530 с.ш. По-късно изискванията към топлината постепенно се увеличават Най-подходящи температури за разклоняване на стъблото са 180 С през деня и 140 С през нощта, а за цъфтежа 20-230 С. По-големи изисквания към топлината има по време на цъфтежа и узряването.
Температурната сума за вегетационния период е 1600-2100оС. Към светлината е взискателен, но понася частично засенчване.     Той е растение на късия ден.
Изисквания към влагата. Заема първо място по сухоустойчивост между зърнените бобове култури. Нахутът понася много добре почвената и въздушната суша и затова с успех се отглежда в най-засушливите райони. Голямата му сухоустойчивост се дължи на ксерофитния му строеж – силно окосмяване на стъблото и листата и икономично изразходване на водата. Има способност да възстановява растежа си след засушаване.При голяма въздушна влажност нахутът се напада от чернилка и по-трудно се опрашва.
Изисквания към почва. За да развие висока продуктивност нахутът се нуждае от плодородни почви, на които симбиотичната дейност осигурява необходимия азот, а останалите макро и микроелементи постъпват в достатъчно количество през целия вегетационен период. За разлика от другите бобови култури, нахутът може да се отглежда и на по-леки и бедни, с нарушен воден режим почви, но добивите са по-ниски. Това се обяснява със способността на кореновата система да използва труднодостъпните хранителни вещества и вода. Устойчив е на засолени почви. Не понася висока киселинност.
. При поникването нахутът не изнася котиледоните над почвата. През първите 15-20 дни след поникването или до началото на разклоняването нахутът расте бавно. След това настъпва период на усилен астеж, който продължава до масовия цъфтеж. Цъфтежът започва 40-45 дни след поникването. Нахутът е самоопашващо се растение. Узряването, както и цъфтежа протичат за кратък период.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар