Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на нахута

Фенологичните фази, при които преминава онтогенетичното развитие на нахута, са същите, както при другите бобови култури. През първите 15-20 дни след поникването или до началото на разклоняването нахутът расте бавно. След това настъпва период на усилен растеж, който продължава до масовия цъфтеж. Цъфтежът започва 40-45 дни след поникването. Нахутът е самоопашващо се растение. Узряването, както и цъфтежа протичат за кратък период.
Вегетационният период на ранните сортове е 90-110 дни, на средно ранните 120-150 дни и на късните  от 150 до 22 дни.
Поникването става за 10-15 дни. През първите 2-3 седмици, докато се развият грудките на корените, надземната маса бавно се увеличава. Следващите 3-4 седмици нарастването се ускорява и в края на този период се оформят бутоните и започва цъфтежът, който за разлика от другите бобови растения е по-кратък средно 15-20 дни. Цветовете се отварят, след като е станало самоопрашването и самооплождането. На следващия ден всички листенца завяхват а цветът увисва надолу. Топлото и сухо време благоприятства опрашването и оплождането, а дъждовното и влажно време предизвиква безплодие. Нарастването на бобовете и формирането на семената протича за кратко време. Растенията в посева уаряват едновременно.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар