Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на нахута

От род Cicer са известни 27 вида, от които само един е културен – Cicer arietinum L. Според  масата на 1000 семена и някои други признаци Г.Попова (1973) отделя следните 4 подвида, в зависимост от масата на 1000 семена::: ориенталски – ssp.orientale с най-дребни семена – 100-120 g G.Pop.; азиатски – ssp.asiaticum с по-едри семена – 140-200 G. Pop.; европейско-азиатски – ssp.euroasiaticum със средно едри семена – 200-350g., G.Pop.  и средиземноморски – ssp.mediterraneum с най-едри семена – над 350 g G.Pop. Към тези подвидове се отнасят голям брой вариетети, които се различават по форма, цвят и други морфологични признаци на семената.
Селекционната работа с нахута  е сравнително по-слаба, отколкото със соята и фасула. Разпространени са главно местни сортове, които са неизравнени и нискодобивни. Целта е да се създадат високодобивни сортове със среден размер на семената, по-голямо съдържание на белтъчини и добър аминокиселинен състав.
Към тези подвидове се отнасят по няколко екологични групи, които от своя страна включват голям брой вариетети. В България се срещат и четирите подвида с 22 вариетети.
У нас се отглеждат следните сортове:
Степновой 1: Зърното е едро, кръгло, с кихлебареножълт цвят и слабо набръчкана повърхност.Масата на 1000 семена е около 210-220 g. Средно ранозрял сорт устойчив на засушаване. Има добра полска устойчивост на чернилка и средна на аскохитоза. Подходящ е за механизирано прибиране, тъй като залага високо бобовете си. Високодобивен сорт.
Образцов чифлик. Вегетационен период – средно 100 дни Семената са черни, ъгловато-  удължени, грапави. Масата на 1000 семена е 200-250 g. Устойчив е на чернилка.
Пловдив 8. Масата на 1000 семена е 210-220 g. Узрява 7-8 дни по-рано  от Добруджански6, дава 10-12 % по-високи добиви от него, има по-високо съдържание на протеин и е по-устойчив на чернилка.
Ресурс 1.  Масата на 1000 семена е 250-300g.Създаден е в ИИРР Садово.Високо добивен сорт. По добив преви;ава всички останали сортове с 20-25%.Устойчив е на чернилка. във влажни години проявява чувствителност на кореново гниене.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар