Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на памука

Изисквания към топлина. Памукът е топлолюбиво растение. Семената му покълнват при минимална температура 10-120 С. Оптимална за процеса на никнене е температура 250  С. Необходимата минимална температура за поява на пониците е 14-150 С. За формиране на генеративните органи и протичане на цъфтежа тя е около 200 С.
От плододаването до узряването изискванията към температура нарастват. Оптимални за този период са температури от порядъка на 26-350 С.
Понижаване на температурата до минус 0.50 С през вегетацията унищожава растенията. Температурите под 4 и над 420 С блокират фотосинтезата и вегетацията се преустановява.
Необходимата температурна сума за нормален растеж и развитие на памука през вегетацията е 3500-38000 С.
Изисквания към светлина. Памукът е растение на късия ден и интензивното, обилно осветление. Не случайно в Америка го наричат “дете на слънцето“. Засенчването и разсеяната светлина задържат неговото развитие и удължават вегетационния му период.
За да се развива нормално, през цялата вегетация са необходими над 2000 часа слънчево греене. Независимо че районираните у нас сортове са по- непретенциозни и производството традиционно е съсредоточено в най- слънчевите райони на страната (Свиленград, Симеоновград, Димитровград, Чирпан), не се задоволяват изцяло изискванията на културата. В тези райони продължителността на слънцегреенето през вегетацията достига 1500-1800 h.
В Аризона (САЩ) и Египет, където се отглеждат висококачествени сортове памук, продължителността на слънчевото греене е съответно над 2100 и  2900 h.
Изисквания към влага. Памукът е взискателен към влагата. Независимо че образува мощна (дълбока) коренова система, засушаването, особено по време на цъфтежа, предизвиква окапване на 80-90 % от цветовете и младите завръзи.
За да формира 1 kg влакно, са необходими около 3 m3 вода. Ето защо в районите с недостатъчно количество на вегетационните валежи добивите са ниски и достигат 100-120 kg/da.
Изискванията на памука към влагата се задоволяват напълно при 600-800 mm вегетационни валежи. За нашата страна те сa 300-350 mm. Нуждите на растенията не са еднакви през цялата вегетация. От поникването до бутонизация те изразходват около 16 % от общото необходимо количество; през фаза бутонизация – до началото на цъфтежа – около 24 %, a по време на цъфтежа и плодообразуването – останалите 60 %. През този период необходимостта от влага нараства поради интензивното й изразходване.
Излишната влага по време на узряването удължава вегетационния период и затруднява пребирането.
Изисквания към почва. Памукът изисква дълбоки, аерирани почви, богати на хранителни вещества, с голяма влагоемност, незаплевелени с многогодишни коренищни и кореновоиздънкови плевели, с неутрална или слабоалкална реакция.  Понася слабозасолени, но не и кисели почви.
Най-подходящи за него са черноземните, по-малко – сивите, кафявите и канелените горски и ливадни почви.
Не са подходящи уплатнените, с близки подпочвени води, заблатени почви.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар