Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на памука

Памукът спада към род Gossypium на сем. Malvaceae. Родът Gossipium включва 35 вида, от които 5 са културни, но 4 са с по – голямо стопанско значение:
G. hirsutum L. (мексикански, континентален, упландски, средновлакнест) е най-разпространеният вид. Около 75 % от световното производство се дължи на него. Стъблото му е разклонено, овласено, достига от 80 до 150 cm височина. Образува 2-3 растежни клонки и голям брой плодни. Сортовете от този вид са с вегетация от 90 – 95 дни (ултраскорозрели) до 120- 150 дни. Средното тегло на неомаганения памук от една кутийка е 3,5-4 g. При някои сортове достига 10-12 g. Рандеманът на влакното варира от 30-35 до 40 – 42 %.
G. barbadense L. = G. peruvianum (перуански, египетски, приморски, островен, дълговлакнест) е втория по разпространение и значение вид. Произхожда от Южна Америка. Отличава се  с дълга вегетация и високи изисквания към температурата. Рандеманът на влакното е 31-34 %, а дължината му – от 39-41 до 60 mm.
Венечните листа са кремавожълти с малиновочервено петно в основата. Листата са сравнително едри, с 3-5 дяла. Плодовете са 3 – 4- делни кутийки
G. herbaceum L. (гуза, африканоазиатски, тревист). Произхожда от тропична Африка. Ненадминат е по скорозрялост (80-130 дни вегетация). Няма промишлено значение поради грубото, некачествено влакно (15-25 mm дължина и нисък рандеман).
G. arboreum L. (дървовиден, индийски, индокитайски). Произхожда от Индокитай. Съществуват едногодишни и многогодишни форми. При едногодишните стъблото достига 1,5 m височина. Листата са длановидни с 5-7 ланцетни дяла. Кутийката е най – често 3-4- делна. Влакното достига 25 mm дължина. Подходящ е за пълнене на дюшеци, възглавници, за направата на вата и др. Отглежда се в Китай, Индия, Виетнам, Япония, Корея и др.
G. tricuspidatum L. (бурбонски) е едър храст, висок до 3 m или дърво с 2 до 5 m височина. Отглежда се твърде ограничено в тропическите райони на Южна Америка и островите край нея.
У нас са районирани сортовете Авангард-264 и  Чирпан 539, отнасящи се към G.hirsutum L.
Селекцията е насочена към създаване на ранозрели сортове с по-къса растежна и по-дълга репродуктивна фаза.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар