Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на памука

През вегетацията памукът преминава през следните фенологични фази: поникване (фаза семедели); формиране на първите същински листа; бутонизация (образуване на репродуктивните органи); цъфтеж и узряване (разпукване на кутийките).
При оптимални условия 6-7 дни след сеитбата на повърхността на почвата излизат семеделите. Първият същински лист се появява 10-12 дни след поникването. Усилено нараства главният корен. Достига дължина 30-40 cm и започва да се разклонява. Следващите листа се образуват на всеки 4-5 дни. При формирани 5-6 листа главният корен се е удълбочил вече на 50 cm в почвата, а страничните му разклонения са достигнали 15-17 cm. дължина. На 35- я – 40- я ден след поникването в пазвите на 4-ти – 7-ми същински лист се появява първия бутон. През фаза бутонизация усиленото нарастване на главния корен спира, а се дава превес на стъблото.
Първите цветове зацъфтяват 30-35 дни след настъпване на фаза бутонизация.
Цъфтежът протича последователно, на конуси, и продължава до късна есен (до падането на сланите). От началото на фазата до разпукването на първите кутийки са необходими от 40-45 до 60-70 дни, в зависимост от климатичните условия и начина на отглеждане (при поливни или неполивни условия).
Вегетационният период на нашите сортове е с продължителност 108-120 дни.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар