Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на просото

Изисквания към топлина. Топлолюбива растение. Семената му поникват при минимална температура  7-80 C. Процесът на поникване протича нормално при температури 14-15 0 C, а оптимални са температурите 25 – 30 0 C. Не понася ниски температури. Издържа до -2 0 C. При -3 0 C загива. През вегетацията изисква температури от порядъка на 18-24 0 C.
Изисквания към влага. Сухоустойчива култура с транспирационен  коефициент 200-250. Подходяща е за райони с кратък дъждовен период и високи температури. При продължително засушаване може да изпада в анабиоза. Най-добре понася засушавания от поникване до началото на вретенене. Независимо от това реагира силно на напояване като увеличава чувствително добива си.
Изисквания към светлина. Растение на късия ден и интензивното слънчево греене, но съществуват и сортове които се развиват по-добре в условия на дълъг ден. Ограниченото осветление през втората половина на вегетацията  забавя развитието и удължава вегетационният му период.
Изисквания към почва. Подходящи за него са богатите на хумус почви – черноземите и техните разновидности, проветривите и с високо съдържание на лесно усвоими хранителни вещества почви с неутрална до слабо алкална реакция (рН=5.5-7.5). Неподходящи са както много леките, така и тежките, заблатени и кисели почви.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар