Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на просото

При достатъчно температура и влага в почвата, просото пониква за 7 – 8 дни. Отраства бавно след поникване. Братене настъпва 2-3 седмици след поникване, вретенене – след 40-50 дни, а изметляване – след 60-65 дни.
Просото зацъфтява сутрин рано, с най-голяма интензивност към 10-11 часа. Цъфтежът започва 2-5 дни след пълното изметляване. Протича от върха към основата и отвън към вътрешността на метлицата. Цялата метлица изцъфтява за около седмица – 20 дни Узряването следва хода на цъфтежа и е некомпактно. При отглеждане на просото като първа култура вегетационния период е с продължителност 85-90 дни.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар