Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на просото

Просото Panicum miliaceum L. принадлежи към сем. Житни  (Poaceae=Gramineae), род Panicum L. В зависимост от формата и устройството на метлицата видът се подразделя на пет подвида: ssp. patentissimum Pop. – с разпръсната метлица; ssp. effusum Al. – с разклонена метлица; ssp. contractum Al. – с наведена метлица; ssp. ovatum Pop. – с полутопчеста метлица и ssp. compactum Kцrn. – с топчеста метлица
В зависимост от окраската на цветните плеви към всеки подвид се отнасят по няколко разновидности.
В нашата страна са районирани сортовете Бисерка и Руменка.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар