Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на босилека

Кореновата му система е добре развита, но поради плиткото си разположение има слаб контакт с почвата, поради което растенията лесно се скубят.
Стъблото е едногодишно, четириръбесто, голо, правостоящо в основата силно разклонено, като броят на разклоненията от първи порядък достига до 20-40. Височината на растенията зависи от агротехниката и достига до 80сm.
Листата са срещуположни, с дълги дръжки, по форма продълговато- яйцевидни, по ръба рядко назъбени със заострен връх.
Цветовете са бели по- рядко виолетови или розови, двуполови, с 4 тичинки, четиригнезден плодник, с двуделно близалце. Цветовете са събрани в топчести метлицоподобни или класовидни съцветия на върха на разклоненията и в пазвите на най- горните листа.
Семената са дребни с грапава повърхност, със специфична форма и бяло връхче, оцветени в светлокафяво до черно, с маса 1-1,5g.
Плодът е суха, разпадаща се  чстирисеменна кутийка.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар