Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на босилека

Обикновеният босилек Ocimum basilicum L. е едногодишно тревисто растение от род Ocimum на сем. Lamiaceae (Устоцветни). За получаване на етерично масло се отглежда и евгенолният босилек (Ocimum gratissimum L.)
Към обикновения босилек се отнасят подвидовете: окосмен босилек (subsp. pilosum Benth.), които има дребни, целокрайни и покрити с власинки листа; гладък  неокосмен босилек ( subsp. glabratum Benth.), представен с няколко вариетета, които се различават по форма на съцветието и цвета на листата; цитрален босилек ( subsp. anisatum Benth. subsp. citry ) със зелени или антоцианови листа и с лимонен аромат; дребен босилек ( subsp. minimum L.).
В момента в нашата страна се отглеждат сортовете Тракия и Юбилеен, създадени в AУ – Пловдив, катедра Растениевъдство.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар