Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Резене

Значение, произход, разпространение, добиви. Резенето се отглежда главно заради плодовете, в които се съдържа  3.3-6% етерично масло. Основни съставки на етеричното масло са анетол /50-80%/; фенхон /5%/; лимонен /5%/; естрагол, сафрол, алфа-пинен /0.5%/. Маслото съдържа още камфен, бета-пинен и бета мирцен.
Прибрано цялорастенийно в млечно-восъчна зрялост на плодовете от централния сенник, съдържанието на етерично масло в ожънатата маса е 0.45-0.60%.
Плодовете са богати и на обикновено масло /17-21%/, което намира приложение като техническо.
Етеричното масло се използва в хранително-вкусовата, спиртно-ликьорената и медицинската промишлености.
След извличане на етеричното и обикновеното масло се добива шрот с висока хранителна стойност,  богат на протеин /до 22%/.
Резенето произхожда от Средиземноморието. Разпространено е главно в страните от Средиземноморския басейн /Южна Франция, Египет, Италия, Гърция/, както и в страни от Средна и Югоизточна Европа,Турция, Близкия изток, Китай, Индия, САЩ и др.
Като диворастящо растение се среща в страните от Средиземноморието, Судан, Етиопия, Индия, Китай, Кавказ, Крим, България /Сев. България, Тракийската низина и Родопите/.
Добивите от едногодишното резене са 80-100 kg/da, а от многогодишното – до 180-200 kg/da плодове.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар