Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на резене

Коренова система. Съставена е от добре развит главен вретеновиден корен /белезникав до жълтиникъв на цвят/, който при едногодишното резене е дълъг, с малко на брой разклонения, а при многогодишното – месест, силно развит и дълбоко проникващ, с по-голям брой странични разклонения.
Стъбло. Едногодишното резене достига височина средно до 60 cm, с едно основно стъбло, от което излизат разклонения от 1-ви до 3-ти порядък. При многогодишното резене стъблото израства до 150-200 cm и е с 10-12 основни стъбла. Стъблата са кухи, голи и покрити със сивкав восъчен налеп.
Листата са полиморфни, с дълги листни влагалища. Листните петури са с нишковидни дялове, по-къси  при листата от основата на стъблото и по-дълги при връхните листа. Розетъчните и долните листа са прикрепени на дълги дръжки, а средните и горните са приседнали.
Съцветието е сложен сенник с 10 до 25 лъча. Всеки лъч  формира чадърче от цветове, събрани на групи от по 10-20 броя. Те са  двуполови, съставени са от редуцирана чашка, петлистно, опадващо, жълто венче, пет тичинки и един двугнезден плодник / долен/.
Плодовете са диакени с удължена цилиндрична форма и добре изразени по повърхността 10 надлъжни ребра, под които се формират шизогенни, лизогенни и шизо-лизогенни етерично-маслени вместилища.
Масата на 1000 плода е 3.5-6.5 g.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар