Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Биологични изисквания на босилека

Обикновеният босилек е топлолюбива култура и измръзва при температура 0°С. Той може да се засява на открити площи след трайно затопляне на почвата до 5-10°С и се изнася като разсад след преминаване на опасността от последните пролетни слани. Съдържанието на етерично масло се повишава при високи почвени и въздушни температури (над 25°С),,
Босилекът осигурява високи добиви само при постоянно овлажняване на почвата. Счита се, че през целия  вегетационен период почвената влажност трябва да се поддържа около 80 % от ППВ.
При недостатъчна влага добивите на свежа суровина и етерично масло рязко намаляват.
Той изисква значителни количества хранителни вещества в почвата и най-вече азот, които наред с оборския тор се отразява и най-благоприятно върху добивите.
Подходящи за отглеждането на босилек са черноземните почви, добре разработени, богати на хранителни вещества и чисти от плевели. Той може с успех да се отглежда и на по-леки, но добре, запасени с хранителни вещества почви.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар