Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на градинския чай

Кореновата  система на градинския чай е влакнеста и силно развита.
Стъблата са правостоящи, четириръбести, разклонени и достигат височина 50-70 сm. Разклоненията са тревисти и покрити с власинки.
Листата са срещуположни, имат продълговато яйцевидна форма и назъбена периферия. Дълги са 4-5 сm, широки 2-2,5 сm, със заострен връх. Повърхността им отгоре е брадавичесто- власинчеста, а отдолу е мрежеста. Множеството власинки им придава белезникаво зелен цвят и кадифена плътност.
Цветовете са разположени по върховете на стъблата и разклоненията в рехави класовидни съцветия и са виолетови до морав- червени. Чашката на цвета е тръбовидна и двуустна, с дръжка. Венчето е дълго 2,5 сm, двуустно и завито надолу. Тичинките са 4, от които 2 са нормални и 2 са закърнели. Плодникът е четиригнезден. Растения цъфтят през юни и юли.
Плодът е орехче.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар