Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на лещата

Коренова система. Тя спада към третия тип с добре развит главен корен и  странични разклонения, които понякога доминират над главния . За разлика от кореновате системи на останалите зърнено бобови растения тази на лещата е по-слабо развита, но с много добра усвояваща способност. Разполага се на дълбочина до 40-50 cm и встрани до 20-30 cm, докато при останалите зърненобобови култури главният корен достига на дълбочина 1.0 -1.5 m. Поради по-малката надземна маса на лещата обаче, относителния дял на корените спрямо общата маса на растението, е по-голям / 17-18%/, в сравнение с другите бобови култури,
Стъбло. То е тънко, тревисто, разклонено, лесно поляга, но е по-устойчиво от това на граха. Високо е 20-50cm при дребносеменните и 30-75cm при едросеменната леща.
Листа. Те са сложни, чифтоперести, на върха завършват с мустаче или шипче. По-големи, овални при едросеменната леща и по-малки, с удължено ланцетна или ланцетна форми при дребносеменните.
Цветове. Устройството им е типично за бобовите. Те са самоопрашващи се, дребни, бели или слабо синкавобели, разположени поединично или събрани по 2-3 на една дръжка , която излиза от пазвите на листата.
Плод. Той е дребен, плосък двусеменен боб с ромбична форма, съдържащ по 1-2 семена. При узряване не се разпуква, а се откъсва от дръжките. Разпуква се само  при  намокряне.
Семена. Могат да бъдат по-едри или по-дребни, закръглени, плоски или изпъкнали, с остър или заоблен периферен връх. Най-често семената са зелени, сиви, кафяви или червеникави. Окраската на семената се променя при продължително съхраняване на светло, при закъсняване с прибирането и при прибиране във влажно време.  Светлите семена  потъмняват и стават кафяви.
Кълняемостта на семената се запазва до 10 години. Масата на 1000 семена се колебае от 25 до 75 g. Дребните семена са по-богати с белтъчни вещества, по-лесно увират и имат по-добри вкусови качества.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар