Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на лещата

Лещата спада към род Lens, от които са известни 4 диворастящи и един културен вид – Lens esculenta  Moench.или Lens culinaris Medic.
Този вид има 2 подвида:
ssp. macrosperma Bar. /едросеменна леща/
ssp. microsperma Bar. / дребносеменна леща/
Дребносеменната леща е по-ниска / 20-40cm/ с по-дребни листа, цветове, бобове и семена. Тя има по-къс вегетационен период /60-70 дни/. Дребносеменната леща е по невзискателна към влагата и почвата и затова в по-сухи райони и на скелетни почви дава по-сигурни добиви. Семената й са по-дребни, изпъкнали, по-богати на белтъчини и по-вкусни отколкото на едросеменната. Масата на 1000 семена е 25-30 g.
Едросеменната леща е висока от 40 до 75cm. Тя има по-едри листа, цветове, бобове и семена. Масата на 1000 семена е 55-75 g. Характеризира се с по-дълъг вегетационен период / 80-120 дни/и по-голяма взискателност към влага и почва. При нашите климатични условия отличаващи се с големи летни засушавания, тя дава ниски добиви. Напоследък, обаче се създадоха и сухоустойчиви сортове от този подвид леща.
Освен тези два подвида има и преходни форми, които по всички белези заемат средно положение. У нас сега са районирани следните сортове: Стела, Наслада, Елица, Зорница, Мутант 17 ММ.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар