Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на обикновения кимион /ким/

Коренова система. Съставена е от слабо разклонен месест вретеновиден корен.
Стъблата са правостоящи, голи, надлъжно набраздени, силно разклонени от основата, високи до 100 cm.
Листата са полиморфни, силно насечени. Долните имат дълги дръжки и са пересто нарязани на 2-3 дяла, а средните и горните са сложно пересто нарязани с обща яйцевидна форма, приседнали. Разположени са спираловидно.
Съцветията са сложни сенници, които са средно големи с 3-16, най-често с 4-5 цветоносни лъча с различна дължина.
Цветовете са двуполови, дребни. Състоят се от чашка с пет едва забележими зъбчета, пет листно правилно бяло или червенорозово венче.
Плодовете са диакени с продълговата дъговидна форма и наребрена повърхност, като ребрата са по-светли. Дължината им е от 3-5 mm. При вършитба се разпадат. Масата на 1000 плода е 2-2.5 g.

СИСТЕМАТИКА, СОРТОВЕ
Oбикновеният кимион Carum carvi L.  е двугодишно растение от сем. Сенникоцветни /Apiaceae/.
У нас е разпространен сорт Местен.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар