Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Обикновен кимион /ким/

Значение, произход, разпространение, добиви. Отглеждането на обикновения кимион датира от древни времена, главно поради използването на плодовете му като подправка при приготвянето на хляб и хлебни изделия и като медоносно растение. Днес той намира приложение както при хлебопеченето, така и в други клонове на хранително-вкусовата и парфюмерийната промишленост, където се използва етеричното масло, извлечено чрез парна дестилация на зрели плодове.
В тях се съдържа 3-7% етерично масло, богато главно на карвон /50-85%/ и лимонен /20-30%/. С по-малко значение са следните съставки: карвеол, дихидрокарвеол, алфа и бета-пинени, сабинен и перилилалкохол.
В плодовете на обикновения кимион се съдържа и 15-20% обикновено масло, което се използва за технически цели, а полученото, богато на протeин кюспе – за фураж на животните.
Предполага се, че произхожда от Централна и Източна Европа, където днес се отглежда по-широко /Холандия, Германия, Австрия, Унгария, Чехия,  Русия/.
От 1 декар се реколтират до 80 kg плодове /семена/, но добивът силно варира и зависи от нивото на прилаганата агротехника.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар