Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на рапица

Коренова система. Рапицата развива осев тип коренова система с добре развит централен корен и странични разклонения. Във фаза първа двойка листа, кореновата система достига дълбочина 30 – 40 cm, след едномесечно развитие / 4 – 5 двойки листа / – 60 – 70 cm, в края на бутонизацията – 150 – 180 cm и във фаза узряване – 300 cm, но основната маса от корени е съсредоточена в почвения слой от 60-90 cm.
Стъбло. То е цилиндрично, разклонено, покрито с восъчен налеп. Височината му варира от 50 cm до 200 cm, но най-често е от 80 до 150 cm. Дебелината му в основата е от 1 cm до 5 cm. Степента на разклоненост на стъблото зависи от гъстотата на посева.
Листа. Те са полиморфни. Розетъчните са лировидно пересто нарязани, с дръжки; средните и връхните листа са приседнали, ненаделени, само назъбени или целокрайни, със сърцевидната си основа обхващат стъблото на 1/2 или 2/3. Листата са покрити с восъчен налеп. Броят им може да варира от 5 до 20 при пролетна сеитба и до 40 и повече при есенна.
Съцветие. То е метлица или удължен грозд, разположено на върха на стъблото и разклоненията.
Цветове. Устройството им е характерно за кръстоцветните култури. Чашелистчетата са елептични, дълги 6 – 8 mm и широки 1,5 – 2 mm. Венечните листа са светло – до тъмно жълти и почти 2 пъти по-дълги от чашелистчетата. Тичинките са с характерно червено петно на върха. На едно растение се формират 20 – 40 до 90 цветчета.
Плод. Той е тясна, дълга 6 – 12 cm и широка 3,5 – 4,5 mm чушка
/шушулка/. Плодът може да бъде отклонен от оста на прикрепване, прав или увиснал, сплеснат, със слабо забележими жилки по повърхността. На върха завършва с къса тънка човчица. Плодът се състои от 2 плодолиста, разделени от лъжлива преграда, която се разрушава при узряване. На едно растение се образуват от 200 до 450 плода, а на отделни растения и до 1000. Всеки плод съдържа от 25 до 35 семена.
Семена. Дребни, сферични, с диаметър 1,5 – 3 mm, тъмночервени до почти черни, гладки или с леки мрежовидни жилки. Напоследък все повече се отглеждат и жълтосеменни форми. Масата на 1000 семена варира в границите на 3 – 7 g.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар