Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на рапица

B. napus L. var. oleifera Metrg. / = B. napus L. ssp. oleifera Metrg., B. napus L. / – рапс, рипак, кольза, корза, канола. / фиг……/.
Името на рапицата е произлязло от латинското наименование  rapum, означаващо ряпа. Рапицата е от семейство Brassicaceae, род Brassica. От нея са известни 2 форми: зимна / B. napus oleifera biennuis / и пролетна  / B. napus oleifera annua /. Рапицата има хромозомен набор 2n=36.
У нас в момента са районирани следните сортове и хибриди зимна рапица  Експрес, Рамус, Оркан, Емблем, Буфало-Пантер, Елит,  Елвис и  пролетна –  Лара и Урал.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар