Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Ботаническа характеристика на шипките

Основната шипка, която се отглежда у нас, и която има по- голямо производствено значение е Rosa canina L. Много ценни са също Rosa rugosa Thumb. и Rosa cinnamomeae L.

Обикновена шипка (Rosa canina L.)
Кореновата система е добре развита. Надземната част е храст, висок до 3 m. Стъблата са тъмнозелени или червеникави, дъговидно извити, в резултат на което се оформя разперена, полукълбовидна корона. Клонките са покрити с различно големи сърповидно извити бодли, но се срещат и форми без бодли.
Листата са текоперести, с 5-7 листчета на къси дръжки или приседнали, яйцевидни, остро напилени, с жлези по някои от зъбчетата. В основата на листната дръжка има прилистници, които са сраснали с нея. Отгоре листата са лъскави и тъмнозелени, а отдолу – светлозелени.
Цветовете са разположени поединично, или по 2-3 в съцветие. Те са най-често розови, рядко бели, с много приятен аромат. Цветът е съставен от 5-листна неопадваща чашка, 5-листно венче и много тичинки.
Плодовете са малки четинести орехчета, които се намират в месестата част на “шипките”. Самата месеста част се е образувала от разрасналото се цветно ложе, което образува лъжливия плод – шипка. Той е месест, яркочервен.

Азиатска шипка (Rosa rugosa Thumb.)
Тя произхожда от Японо-Китайската област. Отглежда се заради сочните и едри плодове, а така също и като декоративно растение.
Стъблата й са изправени, високи 0,8-1,5 m. Шиповете по клоните са много на брой и с различна форма – от прави, игловидни до сърповидно извити. Листата са с 5-7 кръгло- до удължено-елиптични листчета със силно набръчкана повърхност. Цветовете са червени, рядко бели, с 5 или повече на брой венечни листенца. Цветовете са събрани най-често по 3-5 в метличесто съцветие, рядко цъфти с единични цветове. Плодовете са едри, сплеснато-елипсовидни до сферични, месести, яркочервени до оранжеви. Подходящи са за производство на нектари и сокове.
Остролистно назъбена шипка  (Rosa oxyodon Boiss.= R. cinnamomeae var. oxyodon Boiss.)
Среща се в южните зони на европейските страни, а също в Югозападна Азия. Разпространена е заради декоративните й качества и заради плодовете, които са ценен продукт за хранително-вкусовата промишленост и медицината. Съдържанието на витамин С е близо 1400 mg % в суровата маса. Подходяща е за производство на поливитаминни  препарати за лечебни цели.
Стъблата са 1m високи с червеникава кора. Шиповете са прави или слабо извити, нарядко разположени, често клонката без шипове. Цветовете са светлорозови до розовочервени. Чашелистчетата са целокрайни, с листовидно разширение на върха. След прецъфтяване не опадват, а остават изправени при зрелите плодове. Плодовете са червени и голи.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар