Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на шипките

Родът Rosa L. – Шипка се отнася към сем. Розоцветни – Rosaceae. Семейството обхваща повече от 2000 вида (треви, дървета и храсти), а родът – повече от 400 вида – разпространени в субтропичните и умерени климатични райони. У нас са описани (“Флора на България”) 31 диворастящи и 9 култивирани видове, принадлежащи към род Шипка.
Особено ценните качества на някои от тях и благоприятните условия за развитието им в нашата страна са позволили селекционирането и внедряването в производството на няколко високопродуктивни и с оригинални качества сортове. По-разпространените от тях са: Нектар, Светла, Пловдив 1, Вебецина 115.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар