Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Червенолист филодендрон (Philodendron erubescens “Red emerald”)

02345Philondendron, е вечнозелен род, към който спадат многобройни видове (преобладаващо катерливи, но с компактен силует), отлични за стайно отглеждане. Става въпрос за пищни екземпляри, които израстват бързо и развиват гъста листна маса с впечатляващи форми, идеални за запълването на празнеещи ъгли или за фон на други растения. Представеният тук катерлив филодендрон се използва за създаване на контраст със сезонни цветя, или за постигането на интересни светлинни ефекти(заострени листа хвърлят шарена сянка). Катерливите разновидности могат да се насочат към израстване нагоре(с помощта на стабилна подпора – в този случай петурите им стават по-широки), или към хоризонтален растеж(попълзяват по пода). Червенолистният филодендрон има тъмнозелени 20-30 сантиметрови листа. Опаковата страна и дръжките се отличават с наситен пурпурен цвят.

Филодендронът има потребност от доста високи и постоянни температури, по възможност между 18-24 градуса. Понася чудесно слабоосветени помещения, като коридори или стълбищни площадки(въпреки, че червената му окраска избледнява чувствително) и не бива да се излага на ярка, пряка слънчева светлина. Пръстта му се поддържа едва навлажнена: филодендронът, е идеалното растение за разсеяни цветари. В помещения с централно отопление, е необходимо листата на филодендрона да се оросяват често, за да се компенсира ниската атмосферна влажност. Друг начин за увеличаването на влагата във въздуха, е подложна чиния с гранули печена глина или чакъл с вода(не забравяйте, че дъното на саксията не бива да докосва течността, за да не подгизне пръстта и да се увреди екземпляра). Подхранвайте възрастните екземпляри през сезон, с препарат за листнодекоративни растения. Ако желаете бързо избуяване, употребете цялата посочена доза, а ако филодендронът вече, е нараснал достатъчно на височина – половината. Пресажда се едва, когато размерите му станат несъвместими с тези на саксията.

Преобладаващата торфеста пръст изсъхва бързо между две поливания и се отлепя от стените на саксията. Затова проверявайте отвреме-навреме дали водата не изтича в отворените празнини и се постарайте да ги запълните, като поутъпчете с пръсти почвата.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар