Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Как да поливаме цветята, когато ни няма

02345Когато на семейството предстои да отсъства, изпъква грижовният въпрос: «Ами цветята?» Той може да се разреши по няколко начина, всеки от които има положителни и отрицателни страни:

Да се налее вода в подложката. Този метод е опасен. Растенията не трябва да киснат във вода повече от няколко часа.

Да се поверят на близко лице, което да ги полива, без да ги премества. В такъв случай домакинята трябва да даде точни указания за всяко от растенията, за да не се случи преполиване, изсъхване или само повърхностно намокряне на пръстта.

Цветята да се пренасят в жилището на лицето, което ще ги полива. Така се съкращава трудът по поливането, но смяната на мястото не всякога е благоприятна, защото растенията отиват при друго изложение към светлината, друго движение на въздуха, а често и при друг състав на въздуха (може на новото място да има тютюнев дим или алкохолни пари).

Покриване на саксията с мъх. Така може да се запази влагата в продължение на 8—10 дни. Постъпва се така: саксията се оставя да кисне във вода 3—4 часа, след което се оставя да изтече непоетата вода, слага се върху подложката и пръстта й се покрива с мокър мъх или други инертни влагоемни материали.

Използуване на вълнен конец за проводник на водата. Високо над растението се поставя съд с вода. В него се натопява дебел вълнен конец, единият край, на който е заровен на дълбочина 3—4 см в пръстта на саксията. Този метод се нуждае от предварително изпитване, понеже не всяка вълна провежда водата с еднакъв капацитет.

Капилярно напояване. И при него проводник на водата е вълнен конец, но за разлика от предходния метод водата се изкачва по конеца, единият край, на който е втикнат в дренажния отвор на саксията.

За този начин на поливане е изработен и специален уред. Той се състои от плитък съд, в средата на който се издига надлъжно набразден шип. Съдът се пълни с вода. Конецът се поставя във водата, единият му край се издига, минава по една от вдлъбнатините на шипа и стига до върха му. Съдът се захлупва с капак с отвор за шипа и шипът минава през този отвор. Тогава върху капака се поставя саксията така, че шипът да влезе в дренажния й отвор.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар