Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Картофи

Значение, произход, разпространение, добиви. Картофите имат голямо продоволствено, промишлено и фуражно значение. Клубените им съдържат до 25 % сухо вещество от което скорбялата е до 20 и повече %, а белтъчините – до 2 %. Те са богати на витамините В1, В2, F, К и най-много на витамин С – 400 mg/ % .
От картофите промишлено се получават спирт и неговите производи, декстрин, гликоза, каучук и др. продукти.
Като фураж за селскостопанските животни превъзхождат кръмното цвекло и са по-диетични от захарното. Могат да се дават на животните сурови, сварени и силажирани.
В кората на прорастналите и съхраняваните на светло клубени се натрупва отровният глюкоалкалоид соланин. Такива клубени не трябва да се използват за продоволствени и фуражни цели, преди да се сварят или обелят дълбоко.
Картофите имат и определено агротехническо значение. Те са много добър предшественик за останалите култури (особено за зимните житни) .
Произхождат от Америка, където са отглеждани преди повече от 2000 години. Сега имат широк ариал на разпространение – от 460 ю.ш. до 710 с.ш.
В България проникват от Румъния, Гърция и бивша Югославия. Разпространени са главно в полупланинските и планински райони на Софийска, Ловешка и Пловдивска области.
В таблица 25 са отразени площите, добивите и общото производство в света и България.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар