Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на картофите

Картофите принадлежат към семейство Solanaceae, род Solanum L., обединяващ 201 вида. Само два от тях се култивират: S. tuberosum L. (фиг. 17)  и S. andigenum L. По – разпространен е S. tuberosum L. Той е строго обособен с хромозомен набор в соматичната клетка (2n = 48).
У нас са районирани следните сортове картофи:
– за ранно производство:
– първа ранна група: Агата, Адора, Анайс, Армада, Артемис, Бонус, Велокс, Иверце, Карлита, Латона, Марабел, Марине, Минерва, Надежда 25, Ривиера, Финка и Колете;
– втора ранна група: Амандине, Вера, Винета, Импала, Конкорде, Корета, Нора, Пирол и Лейди Клер;
– за средноранно производство: Агрия, Алмера, Амороза, Аринда, Арнова, Виктория, Дейзи, Есприт, Иноватор, Космос, Куинта, Лаура, Маестро, Маркис, Матадор, Милва, Перун, Пикасо, Провенто, Джели, Рамос, Рая, Рожен, Сантана, Санте, Синора, Фонтане, Фолва и Цезар;
– за късно производство: Калина и Кондор.
Според предназначението си сортоветe биват трапезни (кухненски), фуражно –  промишлени и универсални.
Трапезните (кухненските) трябва да са с плитки очи, овална форма и да имат добри вкусови качества.
Фуражните са по-високодобивни, по-богати на сухо вещество и белтъчини.
Промишлените служат главно за добиване на скорбяла или спирт и неговите производи.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар