Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на картофите

От събуждането на очите (разрастването на кълновете) на майчините клубени до преминаването в покой на новообразуваните клубени, картофите преминават през следните четири периода: I- ви – формиране на кълна – първи зелен лист. При него кореновата система се разраства усилено, но изцяло за сметка на майчиния клубен; II- ри – формират се асимилационните органи – листа и стъбла, и в същото време продължава вертикалното и хоризонтално разрастване на кореновата система; III- ти – продължава разрастването на вегетативната маса, появяват се бутоните, формират се и нарастват генеративните органи (съцветие, цветове), столоните и клубените; IV- ти – клубените спират да нарастват, но отлагането на скорбяла в тях продължава. Към края на периода всички процеси затихват и клубените преминават в покой.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар