Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в агротехниката на семепроизводните посеви

Семепроизводството се реализира за двегодишен период от време. През първата година се произвеждат щеклинги, а от тях, през втората година се реколтират семена, които се залагат за производство на кореноплоди, предназначени за технически цели.
При полиплоидните сортове и хибриди се прилагат следните три начина:
– механичен – През първата година семената от двата родителя се смесват механично в съотношениие 3:1 в полза на майчиния. От засадените  през втората година щеклинги се реколтира анизоплоидна популация – диплоидни, триплоидни и тетраплоидни семена
–  подобрен механичен – при него семената от майчиния и бащиния сорт се засяват в отделни редове. Наесен щеклингите се пребират и умесват при съхраняването. Напролет се засаждат за получаване на анизоплоидни семена.
– систематичен – През първата година семената от двата родителя се засяват на отделни площи. Шеклингите се съхраняват отделно през зимата, а напролет се засаждат на отделни редове в съотношение 2:1 в полза на тези от майчиния родител. Пребират се отделно, а за сеитба се предлагат само реколтираните от майчиния родител семена, тъй като при тях процента на триплоидните растения е по-голям, а те са с по-висока продуктивност.
Технологията на отглеждане на посевите през първата година не се отличава съществено от стандартната. За да се реколтират 19 000-20 000 броя щеклинги/dka сеитбената норма се увеличава около два пъти.
Предпочита се по-късна сеитба напролет с цел да се избегне риска от преминаване на яровизационния стадий при възвратни студове след сеитбата, преди поникването.
Щеклингите се изваждат късно наесен при 6-80 С, орязват се внимателно листата им на 1-2 cm над челото и се съхраняват в ровници при температура 3- 40 С.
Напролет щеклингите се сортират по едрина (под 100, до 250 и над 250 g) и се засаждат на 2-3 cm под повърхността на почвата по 3-4 /m2 (при 70 cm междуредие – на 36-48 cm вътре в реда).
Площите предварително (наесен) се наторяват и изорават дълбоко на 25-30 cm, а напролет се култивират на 15-18 cm дълбочина.
Борбата срещу плевелите се извежда чрез окопавания и хербициди. Първото окопаване се извършва след поникването на дълбочина 6-8 cm, а второто и при необходимост третото – през 15-20 дни.
Подходящи хербициди срещу едногодишни широколистни и някои житни плевели са Бетанал прогрес – 250 + 250 ml/dka и Кемифам про ФЛ –  250 + 250 ml/dka, изискващи двукратно внасяне – първото – във фаза 1-ви чифт същински листа на цвеклото (котилидони до 2- ри – 4- ти лист на плевелите), а второто – 7-10 дни след първото.
Срещу едногодишните житни плевели са ефективни хербицидите Пантера 40 ЕК – 150 ml/dka , Селект 240 ЕК – 80 ml/dka + прилепител Амиго 160 ml/dka, Тарга супер 5 ЕК – 200-250 ml/dka, Фокус ултра – 100 ml/dka, Фуроре супер 7,5 ЕВ – 200 ml/dka или Фузилад супер – 200-250 ml/dka, внесени във фаза 3-ти -5-ти лист на плевелите (10-20 cm височина на балура).
Едновременно срещу едногодишни и многогодишни житни плевели може да се използва хербицидът Ажил 100 ЕК-80 ml/dka, внесен във фаза 3-5 лист на плевелите(10 -20 cm височина на балура)
Критичен период по отношение на влагата е цъфтежа, когато при нужда се полива.
Пензирането на върховете на стъблата и тяхните разклонения, както и допълнителното опрашване по време на цъфтежа чрез механично разклащане на растенията с помощта на въжета, реализират добър ефект.
Прибирането се осъществява еднофазно, с обикновен комбайн или двуфазно – включващо покосяване на стъблата след покафеняване на около 50 % от съплодията, последвано от овършаване с комбайн, снабден с подбирач.
Еднофазното прибиране изисква внасяне на десиканти когато над половината от съплодията са узрели. Седмица след това се пристъпва към прибиране. Подходящи са десикантите Реглон форте, Стинг, Баста 15 СЛ, Финиш и др. в дози отразени на опаковките на търговските препарати.
При двуфазния начин на прибиране стъблата се покосяват след покафеняване на около 50 % от съплодията, а се овършават след 5-6 дневен престой на полето за да изсъхнат.
Взависимост от прилаганата агротехника се реколтират 150-300 kg/дка съплодия.
Напоследък се прилага икономически по-ефективна технология на отглеждане на семепроизводни посеви.
Осъществява се задължително при поливни условия. Посевите се създават през август /като втора култура/ по схема 70 cm междуредие; 2-2.5 cm – в реда. До понижаването на температурите и прекратяване на вегетацията /късно наесен/ растенията образуват до 15-20 листа и кореноплоди /щеклинги/ с маса до 60-70 g. Последните не се изваждат. Растенията се загребват с култиватор-огърляч без да се засипват листата и така презимуват.
Рано напролет растенията се “откриват” с влачка, като агрегатът се движи напреко на редовете.
Грижите, които следват са същите, както при стандартната /общоприета/ технология.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар