Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Набъбване на почвите

Свойството на почвите да увеличават своя обем при поемана на вода се нарича набъбване. Носител на набъбването са също почвените колоиди-главно алумосиликатната глина. Величината на набъбването зависи най-вече от количеството на глината и нейния състав. Най-силно набъбва глината съставена от трислойни глинести минерали с разширяваща се кристална решетка.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар