Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Напояване на царевицата

Напояването през вегетацията на царевицата е най-ефективното мероприятие за повишаване на добивите, въпреки че царевицата използува водата твърде икономично.
Денонощното водопотребление на царевицата на декар не е еднакво по фази на развитие. До поникването  то е приблизително 1 m3 вода, от поникване до 9-ти – 10-ти лист – 2 m3, от 9-ти – 10-и лист до изметляване – 2.6 до 4.4 m3, от изметляване до цъфтеж – 3.5 до 5.5 m3, цъфтеж до млечна зрялост – 5.5 до 6.0 m3 от млечна до восъчна зрялост – 3.8 до 4.4 m3, от восъчна до пълна зрялост – 1.5 до 2.3 m3.
Това водопотребление не може да се  задоволи от валежите при нашите климатични условия. Валежите осигуряват около 50-60 % и по-малко от необходимата вода за растенията. Това налага поливането да започне преди изметляването като се поддържа почвена влажност 70-75 % ППВ. През периода изметляване – цъфтеж трябва да се поддържа почвена влажност  80-85 % ППВ, след което тя трябва да е в границите на 70-75 % ППВ в почвения слой до 50 cm. Броят и времето за извършване на поливките се определя от водопотреблението на царевцата и валежите. В нормални по отношение на валежите години за поддържането на посочената влажност в почвата се постига с 3-4 поливки, а в сухи – с 4-5 поливки.
Размерът на напоителната норма в зависимост от годината и използваните хибриди варира от 180 до 500 m3, а поливната норма от 60 до 80 m3  на декар.
Напояването на царевцата у нас се извършва гравитачно (по бразди) и чрез дъждуване.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар