Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Обикновен бръшлян

02345Обикновеният бръшлян е лесен за отглеждане. Расте при всякакви условия и може да се използва по най-различен начин в обзавеждането на жилището.

Почти без изключение, разновидностите на бръшляна не понасят прекалената горещина и предпочитат хладинката. Що се отнася до обикновения бръшлян – ако през зимата температурите са твърде ниски за него, краищата на листата му добиват розов оттенък. Оптималните зимни градуси са 10- 18° С, но и 5° С биха били достатъчни за кратки периоди, през които почвата се поддържа суха.

За да може растението да се развие правилно и да стане достатъчно листато, е необходимо силно осветление, най-добре – непряко. Ако липсва светлина, пъстрите вариетети ще загубят шарките си: из¬ползвайте ги само временно като украса на пустеещи кътчета от вашия дом и не забравяйте отвреме- навреме да ги премествате на по-слънчево място, за да запазите окраската им.

По време на растежа почвата трябва да се поддържа постоянно влажна, с редовни поливания. През зимата напояването следва решително да се намали, но дори и така, пръстта да не се пресушава.

Ако околната температура е висока, има нужда от много влага във въздуха. Ако пък растението се радва на оптимална топлина, са му достатъчни няколко оросявания в месеца и периодично отмиване на прахта от листата.

Тори се на всеки 3-4 месеца. Ползва се течна тор, разредена двойно указаната на опаковката

Препоръчително е екземплярите с дълги стъбла да се подрязват към края на пролетта (спокойно дори с цели 7,5 см), да се почистват от евентуални¬те паразити, да се пресаждат в нова саксия със свежа пръст и да се разполагат на подходящо, откъм светлина и топлина, място.

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ Червено паяче: в домовете с централно отопление този дребен вредител намира от¬лични условия за размножаване. Редовното оросяване на долната страна на листата е добра профилактика срещу него. Ако растението е вече заразено, ще свършат работа специфичните инсектициди.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар