Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Обработка на почвата

02345Обработката бива дълбока и плитка. С дълбоката(основната) обработка се цели да се подобрят физичните свойства на почвата на дълбочина от 20 до 30 см. Осигурява се по-добро проникване на въздуха и водата в почвата и по-правилно разлагане на органичното вещество. При тези условия корените на растенията проникват по-дълбоко и по-пълно използуват влагата, натрупана в долните слоеве. С обработката се заравят торовете и остатъците от предишната реколта, и се унищожават плевелите, болестите и неприятелите.

С плитката обработка се цели да се унищожат поникналите плевели след дълбоката обработка, да се наситни и разрохка почвата и да се заравни повърхността й. Тя се извършва през есента, пролетта и през вегетацията на растенията. През есента, ако на другата година ще се засяват пролетни култури, с плитките обработки се унищожават поникналите плевели. Едновременно с това се постига и разбива на буците, и заравяне на повърхността.

Когато площта ще се засява още същата есен, почвата наситнява добре с ръчно гребло, конска или тракторна брана, или мотокултиватор с прикачена фреза или бочина за засяване. Ако мястото има по-голям наклон, след есенните обработки или след сеитбата на есенните култури по посока, близка на хоризонталите, се прокарват бразди дълбоки 20-25 см. Те извеждат излишната вода извън участъка и предотвратяват ерозията. Браздите се прокарват с мотика или конски плуг.

През пролетта се извършват няколко плитки обработки (на 6-10 см) за унищожаване на поникналите плевели, заравяне на азотните торове, разрохкване на горния почвен пласт и осигуряване на подходящо легло за семената. Извършват се ръчно с гребло и мотика, а където, е възможно и с конски или тракторен култиватор. Същата операция се повтаря, когато ще се засяват втори култури, веднага след прибиране на първата.

След, а понякога и преди сеитбата, площта се валира с ръчен, конски или тракторен валяк, а в много малките участъци и с дъски, завързани за краката. С валирането се осигурява известно уплътняване на най-горния слой и заравяне на семената, останали на повърхността. Така се осигурява по-добър контакт на семената с почвата и по-добро използуване на влагата, която идва по капилярен път от по-долните слоеве.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар