Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на царевицата

Соргото може да поникне за 5-7 дни, при благоприятно съчетание на влага и температура. Често поникването се забавя и протича за 12-15 дни, при понижаване на температурата, образуване на почвена кора и дълбока сеитба. В началните фази от развитието си соргото нараства бавно и лесно се заплевелява. Най-интензивен е растежът  между 30-я и 45-я ден след поникване. В този период деноношният прираст е от 1.6 до 2.7 cm, а при захарната метла  5-6 cm.
Фаза изметляване настъпва от 55 до 80 дни след поникването и зависи от срока на сеитба, климатичните условия и условията на отглеждане. До тази фаза в растенията се натрупват 50-60% от сухото вещество, постъпват приблизително 76-84% от цялото количество на азота, 72-80 % от фосфора и 83-93% от калия.
Соргото е чуждоопрашващо се растение, но може да стане и самоопрашване при изолирани или много сбити метлици. То цъфти с отворени плеви, което улеснява чуждото опрашване. Опрашването става в ранните утринни часове (4-5 часа), но има данни, които показват, че  цъфти и се опрашва и през нощта. Цъфтежът започва от върха към основата на метлицата. Узряването на семената протича в същата посока.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар