Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на царевицата

Царевицата е едногодишна пролетна култура. Покълването при нормална влажност и температура настъпва за 4-5 дни след сеитбата. То се характеризира с  появяването на първичните корени и кълна. Хибридните форми имат по-голям брой първичните корени, които се появяват по-рано в сравнение със сортовете.
Поникването се характеризира с появяването на първия   лист от върха на колеоптила. При благоприятни условия то се осъществява от 6 до 7 дни след сеитбата. В този период царевицата е силно чувствителна към понижаване на температурите.
В периода на покълване – поникване става удължаване на мезокотила (първото подземно междувъзлие), при което възелът на братене се изнася и залага на 4-5 cm под повърхността на почвата при нормална дълбочина на сеитба.
През периода поникване – 3-ти лист протичат I и II етап на органогенезиса и  приключва формирането на броя на стъблените възли и листа. Този етап е критичен по отношение продуктивността на биомасата.
Периодът 3-ти лист-вретенене се характеризира с етапите на органогенезиса през които се формира големината на съцветията, броя на класчета и цветчета. През този етап – фаза вретенене, растежът е най-интензивен.
Дължината на стъблото се увеличава от 50 до 100 пъти, а листната повърхност – с 5 до 10 пъти. Той се явява критичен по отношение на добива на зърно, понеже се залагат  репродуктивните органи. При формирането на съцветията и когато се залагат елементите на добива нуждата от влага, светлина и хранителни вещества е изключително голяма.
Цъфтежът на метлицата започва 4-5 дни след изметляването и продължава 5-7 дни. Цъфтежът започва от върха на централната ос, надолу и в страни по разклоненията на метлицата. Прашецът при благоприятни условия запазва жизнеността си 2-6 дни.  В горещо и сухо време много бързо изсъхва и губи фертилността си.
Женските съцветия се появяват 2-3 дни след мъжките. При многокочанните форми най-напред се появява най-горния кочан и през интервал от 2-3 дни следващите под него. Цъфтежът на женските съцветия започва от основата към върха и протича по реда на образуването им. Женските цветове се запазват свежи (ако не се оплодят) и са способни да предизвикат покълването на прашеца да 15-20 дни. Оплождането настъпва около 24 h след опрашването.
Царевицата е чуждоопрашващо се растение. Самоопрашването е 1-5%.
Наливането на зърното започва след оплождането и е с продължителност 30-50 дни. При зреенето си  царевичното зърно преминава през степените – млечна, восъчна и пълна зрялост.
Зърното на царевицата се отличава от останалите житни култури и с големия си зародиш (10-14% от масата на зърното), който съдържа 32-36% мазнини.
През дългогодишното си отглеждане царевицата е претърпяла дълбоки промени в  процеса на еволюцията и някои от показателите и варират в големи граници – височината на растенята – от 0.6 до 6.5 m, вегетационният период – от 70 до 330 дни, дължината на кочана – от 4 до 50 cm, масата на кочана – от 30 до 500 g,  масата на 1000 зърна – от 35 до 1000 g.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар