Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на фъстъците

През вегетацията си фъстъците преминават през следните фенофази: покълване – поникване (средно за 15 дни) ; стъбло и листообразуване (продължава до края на август – началото на септември); бутонизация (започва с формирането на бутоните върху най – ниско разположените по централното стъбло съцветия в пазвите на листата); цъфтеж (настъпва 25-30 дни след поникването). През юли и август е масовият цъфтеж, продължава от 53-76 дни. Плодообразуването започва 23-25 дни след масовия цъфтеж.
Масовият цъфтеж и плодообразуването вървят успоредно до края на месец август. Последната фаза е узряване. Започва около 45 дни след формирането на първите завръзи.
В началото на бутонизацията и през периода на масовият цъфтеж растежните процеси се ускоряват рязко. Денонощният прираст достига и надхвърля 1,5-2 cm.
У нас вегетационният период на фъстъците продължава около 150 дни – от началото на май до края на септември – началото на октомври.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар