Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на фъстъците

Фъстъците принадлежат към сем. Бобови (Fabaceae = Leguminosae), род Arachis. Култивира се видът A. hipogeae L., включващ подвидовете ssp. australiamericana Z. Luz. – южноамерикански; ssp. asiatica Z. Lus. – азиатски и ssp. vulgaris Z. Luz. – обикновени. Представителите към първите два подвида са с дълга вегетация – съответно 200-240  и 150-180 дни и са със стелещи се стъбла. Подвидът vulgare Z. Luz. обединява 4 сортотипа, предимно правостящи форми, с по-къса вегетация (до 150 дни), подходящи за отглеждане в условията на субтропика и умерения пояс. Това са сортотиповете испански, испански подобрени (явайски), валенсия и виргински (африкански).
У нас са районирани сортовете ИИРР 2609, Калина, Кремена Орфей и Росица /всички селекционирани в ИИРР – Садово/ и се отнасят към вида A. hipogeae L., подвид vulgaris Z. Luz., сортотип Valencia.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар