Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на фасула

Жизненият цикъл на фасула обхваща следните фази: поникване, поява на II-ри същински лист, разклоняване на стъблата, бутонизация, цъфтеж, образуване на бобове, узряване.
Вегетационният период за отглеждане му е от 70-95 дни.
Фасулът покълнва при температура 100С и пониква при температура над 12-130С. В зависимост от влагата и температурата продължителността на поникването варира от 9 до 20 дни. При пролетна сеитба и среднодневна температура 150С фасулът пониква за 14-15 дни, а при лятна – за 6-7 дни.
Цъфтежът при неувивните форми започва 25-45 дни  след поникването, а при увивните след 50-60 дни и продължава от 13 до 25 дни в зависимост от климатичните условия.
Фасулът образува много цветове, но само 20-25% от тях дават узрели и добре развити чушки. Колкото по-късно става формирането на цветовете и плодовете, толкова повредите и окапването им  са по-големи.
Фасулът цъфти  рано сутрин от 5 до 8 часа и в незначителна степен  в късните следобедни часове. Той е самоопрашваща се култура с 0.5-5% чуждоопрашване. Плодовете на едно растение не узряват едновременно. Узряването протича от 7 до 15 дни. Ако се закъснее с прибирането плодовете се разпукват и семената опадват. Най-рано и сравнително дружно узряват полските неувивни форми, а най-късно и неедновременно – увивните.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар