Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на казанлъшката роза

Всяка година от вегетацията си Казанлъшката роза преминава през следните фази на развитие: разпукване на пазвените пъпки, разлистване, бутонизация, цъфтеж и втори прираст.
Разпукването на пъпките е свързано с началото на сокодвижението и се изразява в удължаване на пъпките до 2 cm. Оптималната температура за протичането на тази фаза е около 10- 12о С. Продължава средно 16 дни – от третата десетдневка на март до 10 април.
Разлистването започва с появата на първия лист и продължава до появата на бутоните (от 10-12 април до края на април). По време на фазата от вегетационния връх на пъпките се диференцират последователно 5 истински листа. След определено температурно въздействие, след петия лист от вегетационния връх се диференцира първата цветна пъпка. Докато се формират частите на цвета, в основата на пъпката се  залагат две нови цветни пъпки. По– късно в тяхната основа се залагат още по две нови цветни пъпки и така се оформя съцветието.
Бутонизацията започва с появата на първите цветни пъпки и приключва с тяхното разцъфтяване (от края на април- до края на май). В тази фаза започва натрупването на етерично масло.
Цъфтежът започва от края на май и продължава 20-30 дни. Характеризира се с пълно разтваряне (до перпендикулярно на цветната дръжка) на венечните листенца на розовия цвят и продължава до окапването им.
Втори прираст. След розобера, от пазвена пъпка на последния лист цветоносната клонка подновява растежа си в т. нар. втори прираст, който продължава до късно през есента. Колкото по- дълги са леторастите от втория прираст, толкова повече цветове ще се заложат през пролетта.
Казанлъшката маслодайна роза ежегодно се разклонява, като репродуктивните си органи залага върху едногодишна (миналогодишна) дървесина. Разклоняването увеличава прогресивно и добивите, като този процес продължава до 7-8 години. След 8-10 години розите застаряват и добивите намаляват, в резултат на което се налага периодично подмладяване.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар