Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на конопа

От 20-я до 60-я ден след поникването конопените растения нарастват най-интензивно. През този период се формира и около 3/4 от общия добив. Тогава се извличат около 75 % от азота и се изразходват 50-70 % от водата, необходими за цялата вегетация.
През първите 30-40 дни след поникването нарастването на кореновата система е с по-нисък темп, което е причина конопът да изисква в този момент от вегетацията достатъчно количество лесно достъпни хранителни вещества в почвата.
Конопът е типично кръстосаноопрашващо се растение. Цъфтежът започва сутрин към 7-8 часа и достига своя максимум към 11-12 часа.
Мъжките растения зацъфтяват 3-5 до 10-15 дни (за южните сортове) по-късно от женските. След прецъфтяването те завяхват и умират, а женските продължават вегетацията си.
Вегетационният период за районираните у нас сортове е с продължителност 100-120 дни на мъжките и 150-160 дни на женските растения.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар