Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на лавандулата

Лавандулата е средиземноморско, планинско, вечнозелено, многогодишно храстовидно растение. Ежегодно по време на вегетацията растенията преминават през следните фенологични фази: разлистване, бутонизация, цъфтеж, узряване на семената и разклоняване (втори прираст).
Разлистване. Развитието на нови листа и образуването на леторасти започва през пролетта при трайно задържане на средната дневна температура над 7-8 0 C. Календарно тази фаза настъпва през април, като за местата с по-ниска надморска височина е в началото на месеца, а в по-високите през втората му половина. На всеки летораст се оформят по 5 до 10 чифта нови листа, които играят важна роля при изхранването на репродуктивните органи.
Бутонизация. След преминаването на светлинния стадий и при благоприятни почвено-климатични условия от вегетационния връх на летораста се развива бутон (пъпка), от който се формира цветоносното стъбло, съцветието и цветните органи. Бутонизацията продължава около 40-45 дни, като през това време  се удължават междувъзлията на леторастите и на самото съцветие, при което то се изнася високо и се огрява по-добре от слънцето.
Цъфтеж. Началото на фаза цъфтеж започва с разтварянето на първите венечни листа разположени на най-долните цветни прешлени на съцветието. Цъфтежа продължава от 22 до 40 дни (средно 30) от края на юни до края на юли и зависи от климатичните условия и особеностите на сорта. От началото на цъфтежа до масовия цъфтеж преминават 14-20 дни, а от масовия цъфтеж (над 50 % цъфнали съцветия) до прецъфтяване 11-13 дни. Цъфтежът във съцветието протича от долу нагоре, като разцъфтяват най-напред централните, а след това другите цветчета. Жътвата на лавандуловия цвят се извършва в масов цъфтеж, защото през тази фаза спира нарастването на репродуктивните органи и натрупването на етерично масло в тях.
Узряване. През тази фаза протичат процесите оплождане, прецъфтяване, окапване на венечните листенца, образуване на семената и узряването им. Продължителността на фазата е около 30-45 дни, като в края й цветоносните стъбла загрубяват, а чашките изсъхват. Семената не узряват едновременно, поради което са възможни загуби в резултат на оронването им.
Разклоняване. Започва след прибиране на реколтата (съцветия или семена). От пъпките разположени в пазвите на листата се образуват къси разклонения (нови леторасти). Благоприятните климатични условия, оптимална влажност и своевременни обработки на почвата спомагат за по-доброто развитие на втория прираст, който играе важна роля за формирането на добива през следващата година.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар