Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на лена

През вегетацията ленът преминава през следните  фенофази: поникване, “елхичка“ (образувани са няколко същински листа, а  височина на растението е  5-10 cm), бърз растеж, бутонизация, цъфтеж и узряване.
В първите дни след поникването ленът расте много слабо и се угнетява от плевелите.
Фаза “елхичка“ настъпва 18-20 дни след поникването. В тази фаза ленът нараства все още бавно. След нея започва бързото нарастване на надземната част на растението /до 3-5 cm на денонощие – фаза бърз растеж/, което продължава, макар и със затихваща интензивност, и във  фаза бутонизация. С настъпването на цъфтежа нарастването рязко намалява /0.5-1 cm на денонощие /, а към края й съвсем се преустановява.
Различават се 4 степени на зрялост: зелена; ранна жълта; жълта; пълна.
Около седмица след цъфтежа настъпва зелената зрялост. Отскубнатите в тази зрялост стъбла много бързо потъмняват, влакното е тънко, слабо, с ниски качествени показатели.
Ранна жълта зрялост настъпва 15-20 дни след пълното прецъфтяване. Листата от долната част на стъблото са опадали, а от горната пожълтели. Кутийките са кафяви, а семената в тях жълти. Влакната, извлечени от стъблената маса, прибрана в тази зрялост, са с най-високи качествени показатели – тънки и здрави, с ниско лигниново съдържание.
В жълта зрялост стъблата в основата си са с жълт цвят, а във връхната – кафяви. Листата опадват, семената узряват, а качеството на влакното се понижава поради натрупване на лигнин.
Пълна зрялост настъпва около 30 дни след прецъфтяването. Всички листа са опадали. В основата си стъблата са тъмножълти, а към върха кафяви. Стъблата, прибирани в тази фаза, трудно се обработват, а влакното е грубо, слабо, с много ниски предилни качества.
Ленът е самоопрашващо се растение с нисък процент чуждо опрашване. Цъфтежът протича от 5 до 10 часа, а при облачно време и валежи и в следобедните часове на деня. Веднага след оплождането венечните листенца опадват.
Вегетацията  е с продължителност до 90 дни.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар