Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на овеса

Нормалното протичане на фенофазите зависи от съчетанието на метеорологичните фактори. При подходяща температура и достатъчно влага растенията поникват за 8-10 дни. При есенна сеитба растенията формират 2-3 продуктивни братя. През пролетта посевите се развиват бавно и често силно страдат от изпреварващо заплевеляване. След пролетен срок на сеитба при средни мартенски температури между 7 и 10°С   семената поникват средно за 10 до 16 дни. Най-често формират по 1-2 продуктивни братя на растение. При оптимален есенен срок на сеитба растенията изметляват в началото на май (4-8. V.). Най-малко 2 до 3 седмици закъсняват в развитието си пролетните сортове. 5-8 дни след изметляването започва цъфтежът. Метлицата изцъфтява за 6-8 дни, като цъфтежът започва от върха и периферията към центъра й. Масовото цъфтене е в следобедните часове – от 12 до 16 часа. При неблагоприятни условия (много хладно и влажно време) цъфтежът може да протече и при затворени плеви. Овесът се отнася към самоопрашващите се растения. Чуждо опрашване се среща рядко.
Формирането и наливането на зърното силно зависи от външните фактори. При достатъчно влага и добра запасеност с хранителни вещества се получава висок добив – до 500-600 kg/da от зимуващите сортове, и до 200-300 kg/da от пролетните сортове.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар