Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието на тютюна

През вегетацията тютюнът преминава през следните фенофази: покълване; поникване /4-6 дни след покълване и разтваряне на семеделните листенца/; кръстосване /поява на първите два същински листа/; вдигане на уши /настъпва след формиране на 3-4 същински листа/; формиране на разсада / с продължителност 25-30 дни, през които стъблата се удължават до 12-15 cm, формират се 4-5 същински листа, а кореновата система достига до 30 cm дълбочина/; прихващане след разсаждане /вкореняване/, с продължителност 8-10 дни; стъбло и листообразуване; бутонизация /характерна с най-големи изисквания на растенията към хранителни в-ва/; цъфтеж-оплождане /с продължителност 20-30 дни/; формиране и узряване на семената.
От покълването до формирането на разсада изминават 50-60 дни, а от прихващането до  формиране и узряване на семената – още 90-120 дни.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар